Suchacz.Eu - portal Stowarzyszenia Suchacz TAKA Wieś


Nawigacja

Random Photo

Galerie zdjęć:

name

Content


Przetłumacz stronę


PayPal

Zegar

Pogoda

name

Content

Kalendarz

<< Grudzień 2018 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Reklama

Jeśli nie życzysz sobie aby jakiekolwiek dane w postaci obrazu lub tekstu były kojarzone z Twoją osobą możesz wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej (msj@post.pl) lub telefonicznie (601 912910) o ich skasowanie. Zlecenie takie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

Wiosenne zajęcia plastyczne

Wiosenne zajęcia plastyczne

W Suchaczu dzieci i dorośli tegoroczną  wiosnę przywitały na ciekawych zajęciach plastycznych w miejscowej świetlicy wiejskiej. Te pierwsze robiły tulipany, a drugie ozdabiały jajka bardzo oryginalną japońską metodą patchworkową ("kamienia" i kimekomi). Zabawa była przednia, a efekty końcowe w obu przypadkach zaskakujące.Kto brał udział w dzisiejszych zajęciach, nie musi się już specjalnie troszczyć o wystrój wielkanocnego stołu.

 

Zobacz fotorelację: Wiosenne zajęcia plastyczne 

Wielkogabarytowe 30 marca

30 marca br. (sobota) w Suchaczu odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny). Odpady należy wystawić przed swoimi posesjami do godz. 6.00 rano w dniu wywozu. 

Wybory

 

3 kwietnia 2019 roku
o godz. 17.00 w Suchaczu

wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.


USG

Jak już informowaliśmy w dniu wczorajszym, Platforma Obywatelska zgłosiła projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, której głównym celem jest wzmocnienie statusu jednostki pomocniczej jaką jest sołectwo. Poniżej (pod tekstem) znajduje się link do pobrania projektu, z którym można się zapoznać.  

 

 

Potrzeba i cel wydania ustawy

Celem projektowanej regulacji jest nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 , z późn. zm.), zwanej dalej „u.s.g.” w kierunku doprecyzowania i wzmocnienia statusu jednostki pomocniczej. Wynika to z potrzeby zwiększenia partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu gminnego na poziomie jednostek pomocniczych. Partycypacja obywatelska wymaga aby jednostki te były wyposażone w realne możliwości i narzędzia, które pozwalają wykorzystywać potencjał oddolnej aktywności społecznej dla rozwoju wspólnot lokalnych i kształtowania warunków życia w otoczeniu miejsca zamieszkania. Jest to w szczególności ważne na obszarach wiejskich ze względu na bardzo duże zróżnicowanie sołectw pod względem wyposażenia sołectw w infrastrukturę, usługi i inne elementy warunkujące jakość życia.

Należy zauważyć, że podział pomocniczy, będący uzupełnieniem zasadniczego podziału terytorialnego państwa, co do zasady stanowi przejaw demokratyzacji życia społecznego, gdyż pozwala na najbardziej bezpośrednią i wnikliwą identyfikację i skuteczną realizację potrzeb mieszkańców danego obszaru. Zatem winien on odgrywać istotną rolę w skutecznej realizacji zadań publicznych na szczeblu gminy i służyć i urzeczywistnieniu zasady subsydiarności w funkcjonowaniu gminy.Jurydyzacja idei pomocniczości ma wymiar międzynarodowy i powinna być uwzględniana we wszystkich nowoczesnych ustawodawstwach. Jej definicja została zawarta w art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, który stanowi, że: „Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje innemu organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności.”. Zatem subsydiarność jest zasadą podziału władzy, od dołu do góry, zgodnie z którą nigdy nie należy powierzać jednostce większej tego, co może zrobić, równie wydajnie, jednostka mniejsza. Istotą zasady subsydiarności jest, więc dążenie do jak najbardziej racjonalnego podziału władzy pomiędzy poszczególne szczeble jej struktury, opartego na kryterium efektywności. Proponowana nowelizacja u.s.g. spełnia te oczekiwania. Konsekwencją proponowanych zmian w u.s.g. są zmiany w: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe5, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie6, ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim7. Wzmocnienie i większa elastyczność funduszu sołeckiego są jednym z głównych celów nowelizacji, bowiem jest to jedyny dotąd osadzonego w systemie samorządowym mechanizmu partycypacji społecznej w jednostkach pomocniczych gminy o charakterze finansowym, tworzący zrąb możliwości podejmowania przez społeczność lokalną oddolnych działań rozwojowychWprowadzenie w życie projektowanych zmian doprowadzi także do uporządkowania stanu prawnego w kierunku większej paralelności pomiędzy statusem prawnym jednostek pomocniczych w obrębie miast, a jednostek pomocniczych na terenach wiejskich (sołectw) oraz umocnienia ich pozycję w systemie samorządu terytorialnego. 

 

Projekt ustawy: USG 


Dobry projekt

Obraz może zawierać: 3 osoby

Dzień sołtysa

Dzień sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

 

składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności wszystkim sołtysom gminy Tolkmicko. 

Życzymy zdrowia, radości, a także satysfakcji z życia zarówno prywatnego jak i publicznego.

Niech Wasza praca będzie owocna i służy mieszkańcom przez długie lata. 

Mamy w tym swój udział!

Obraz może zawierać: 2 osoby, okulary i tekst

Młodzież zapobiega pożarom

Młodzież zapobiega pożarom

1 marca br. uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Kaprów Polskich w Suchaczu uczestniczyli w etapie gminnym 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się w siedzibie Straży Pożarnej w Tolkmicku.

 

Drużyna z NSPiOP  w składzie: Julia Kotulska, Oliwia Szatyło, Martyna Suzinowicz, Filip Lachowicz i Krystian Białosuknia rywalizowała z reprezentacjami wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Tolkmicko. Obok szkół podstawowych w turnieju rywalizowała również młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół ponad gimnazjalnych. Turniej otworzyła  Pani Burmistrz oraz urzędujący prezes i komendant Straży Pożarnej w Tolkmicku, a tuż po otwarciu dzieci i młodzież przystąpili do pierwszej części turnieju, czyli testu składającego się z 40 pytań dotyczących szeroko pojętej wiedzy z zakresu pożarnictwa i  pomocy przedmedycznej. Do etapu drugiego, w formie pytań zadawanych przez jury konkursu, zakwalifikowało się po pięcioro najlepszych uczestników z każdej kategorii szkół. Rywalizacja już w tym pierwszym etapie była bardzo wyrównana i wyłonienie wspomnianych finałowych piątek wymagało dodatkowych dogrywek. Pomimo, iż uczniowie z Suchacza należeli do najmłodszych uczestników turnieju, bardzo dobrze poradzili sobie z własnymi emocjami i postawionymi przed nimi zadaniami. Aż troje z nich znalazło się w ścisłym finale, wykazując się w nim również dużą wiedzą. Ostatecznie Filip Lachowicz zajął w finale turnieju II miejsce, minimalnie przegrywając szansę na reprezentowanie gminy Tolkmicko w turnieju powiatowym z uczniem Szkoły Podstawowej w Pogrodziu. Trzecie i czwarte miejsce w turnieju zajęły również uczennice naszej szkoły, odpowiednio Oliwia Szatyło i Martyna Suzinowicz. Wszyscy uczniowie NSPiOP w Suchaczu zasłużyli na pochwałę za wykazaną wiedzę i ambicję, a wyniki turnieju potwierdziły duże możliwości edukacyjne dzieci. W przyszłym roku wszyscy reprezentujący oni będą mogli jeszcze raz wstąpić ww konkursie.

 

Zobacz zdjecia: Konkurs strażacki


Źródło: NSPiOP w Suchaczu

Dzień Kobiet w Suchaczu

Dzień Kobiet w Suchaczu

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów z Suchacza tegoroczny Dzień Kobiet obchodziło wczoraj. Specjalną uroczystość zorganizowali panowie w miejscowej restauracji "Zapiecek". Były życzenia, szarlotka z lodami, napoje oraz wspólna zabawa i śpiewanie z "Sasankami".  Na akordeonie grał Waldemar Gaik.

 

msj

 

Zobacz zdjęcia na FB: Dzień Kobiet w Suchaczu

Wygenerowano w sekund: 0.16
28,110,606 unikalne wizyty