Suchacz.Eu - portal Stowarzyszenia Suchacz TAKA Wieś


Nawigacja

Random Photo

Galerie zdjęć:

name

Content


Przetłumacz stronę


PayPal

Zegar

Pogoda

name

Content

Kalendarz

<< Kwiecień 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Reklama

Jeśli nie życzysz sobie aby jakiekolwiek dane w postaci obrazu lub tekstu były kojarzone z Twoją osobą możesz wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej (msj@post.pl) lub telefonicznie (601 912910) o ich skasowanie. Zlecenie takie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

Ryżowy pokaz

Pokaz mistrzów kuchni azjatyckiej. Pod egidą znanej restauratorki Magdy Gessler odbył się suchaczańskim "Zapiecku" wyjątkowy pokaz sporządzania tzw. potraw jednogarnkowych. Wzięło w nim udział 6 kucharzy z warszawskich restauracji. Bezkonkurencyjny okazał się Kin Mino, który zademonstrował prostą potrawę z ryżu i warzyw. To co wyczyniał z ryżem w swoim woku, śmiało można nazwać kucharską wirtuozją. Udało się utrwalić moment przerzucania ryżu w woku, co daje ostateczne świadectwo kwalifilkacji młodego kucharza. Także dla fotografa, który zdjęcie zrobił swoim telefonem komórkowym. Brawo Panie Jacku! 

 

msj

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, jedzenie i w budynku

Fatalna pomyłka czy świadomy sabotaż?

Fatalna pomyłka czy świadomy  sabotaż?

Przekop przez Mierzeję Wiślaną nabiera kolejnych rumieńców. Tym razem fatalna pomyłka będzie skutkowała wycięciem kilkudziesięciu tysięcy drzew. Rekompensatą za ten błąd ma być ... bursztyn. Ekolodzy są zdumieni i rozkładają ręce. Zwolennicy inwestycji z miejsca wskazali winnych. Czy jednak dojdzie do procesu? Trudno powiedzieć, bo sprawcy / sprawców jak dotąd jeszcze nie ujęto.   

 

Na skutek niepozornego dowcipu (?)   na terenie przeznaczonym na budowę przyszłego przekopu przez Mierzeję Wiślaną w Nowym Świecie, wycinka lasu została wykonana w niewłaściwym miejscu! Stało się tak w wyniku  przeniesienia słupka geodezyjnego uroczyście wkopanego m.in. przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o ok. 200 metrów dalej od zaplanowanego w projekcie wcześniej punktu. Wstępne dochodzenie w tej sprawie ustaliło, że dokonali tego człokowie opozycji i przeciwnicy przekopu. Chociaż odległość nowego miejsca jest stosunkowo niewielka od tego projektowanego, to w grę wchodzą jednak złoża bursztynu. Przeprowadzone badania geologiczne wykazały, że bursztynu w tym nowym miejscu jest o co najmniej 50% mniej i jest on położony głębiej (ok. 15-20 metrów). Ponieważ w grę wchodzą jednak ogromne pieniądze z ekspoloatacji złoża, zdecydowano o ponownym wykonaniu wycinki drzew, w tym już właściwym miejscu.  - Dotychczasowy teren zostanie obsadzony młodymi sadzonkami. - powiedział przedstawiciel elbląskiego nadleśnictwa. Teren ten został już odpowiednio przygotowany i od jutro mają być rozpoczęte nasadzenia. Taże od jutra nastąpi wycinka drzew w nowym miejscu. Tym razem odbywać sę to będzie pod nadzorem odpowiednich służb państwowych, aby nie dopuścić do podobnego zdarzenia. - Determinacja przeciwników inwestycji jest jak widać tak wielka, że posunięto się aż do takiego oszustwa. - powiedział na konferencji prasowej rzecznik ministerstwa żeglugi. 

Tym razem wycinka drzew odbywać się bę transparentnie. Oznacza to, że wyznaczony teren nie będzie już grodzony. To dobra wiadomość dla ekologów, którzy będą mogli swobodnie obserwować zakres prowadzonych robót. Warto jednak zachować szczególną ostrożność w rejonie zrywki. 

Warto jeszcze dodać, że termin składania ofert na przekop został przedłużony do 24 kwietnia br. To już trzeci termin, wyznaczony przez Urząd Morski w Gdyni. - To odpowiedź na sygnały ze strony zainteresowanych firm - argumentuje urząd. Mówił też o tym poseł Jerzy Wilk (PiS) na posiedzeniu Rady Miejskiej w Tolkmicku jakie miało miejsce 28 bm.  Patrz: VII Sesja  Rady Miejskiej w Tolkmicku

 

 

msj

Pogrodzie bez sołtysa

Pogrodzie bez sołtysa

W dniu 27 marca br. odbyły się w Pogrodziu wybory sołtysa wsi. Swoją 4-letnią kadencję zakończyła Beata Ciołek, która nie wyraziła ochoty na  ponowny start. Zebranie wiejskie nie wybralo na tę funkcję nikogo z powodu braku kandydata. UMiG w Tolkmicko w tej sytuacji zdecydował o nowym terminie wyborów, które nastąpią 8 kwietnia br. o godz. 18.00.

Przegląd dróg

Przegląd dróg

Przegląd dróg gminnych był przedmiotem dzisiejszej (26 marca 2019 roku) wizytacji Burmistrza Tolkmicka Pani Magdaleny Dalman.

 

Towarzyszyli jej: etatowa pracownica UMiG Tolkmcko Alicja Borowiec, Przewodnoczący Rady Miasta i Gminy Tolkmicko Andrzej Osmański, Przewodniczaca Komisji ds. Gospodarki Iwona Rywelska. W Suchaczu dodatkowo w oględzinach brała udział Monika Jarkiewicz, sołtys i wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy. Przegląd miał na celu sprawdzenie stanu dróg po okresie zimowym, zwłaszcza tych, które szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym stwarzają mieszkańcom największe dolegliwości komunikacyjne. Mowa tu np. o ulicach: Cegielnianej, Wolbromskiej, Portowej, al. Radości, Klonowskiej, Słomnickiej oraz drogi dojazdowej do osady Nadbrzeże 7. 

 

msj

Wysypisko na Cegielnianej

Wysypisko na Cegielnianej

W Suchaczu w rejonie ulicy Cegielnianej urządzono sobie wysypisko śmieci. Znaleźć można lodówkę, muszlę klozetową, opony, zerwane kafelki i mnósto innych odpadów. To bardzo skandaliczne wydarzenie nie najlepiej świadczące o jego autorze / autorach. Dziwi tylko, że mieszkańcy pobliskich domów na ul. Cegielnianej nie widzą urządzanego niemal pod ich oknami śmietnika.

 

Zobacz zdjęcia: Wysypisko na cegielnianej

 

msj / fot. js

Wiosenne zajęcia plastyczne

Wiosenne zajęcia plastyczne

W Suchaczu dzieci i dorośli tegoroczną  wiosnę przywitały na ciekawych zajęciach plastycznych w miejscowej świetlicy wiejskiej. Te pierwsze robiły tulipany, a drugie ozdabiały jajka bardzo oryginalną japońską metodą patchworkową ("kamienia" i kimekomi). Zabawa była przednia, a efekty końcowe w obu przypadkach zaskakujące.Kto brał udział w dzisiejszych zajęciach, nie musi się już specjalnie troszczyć o wystrój wielkanocnego stołu.

 

Zobacz fotorelację: Wiosenne zajęcia plastyczne 

Wielkogabarytowe 30 marca

30 marca br. (sobota) w Suchaczu odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny). Odpady należy wystawić przed swoimi posesjami do godz. 6.00 rano w dniu wywozu. 

Wybory

 

3 kwietnia 2019 roku
o godz. 17.00 w Suchaczu

wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.


USG

Jak już informowaliśmy w dniu wczorajszym, Platforma Obywatelska zgłosiła projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, której głównym celem jest wzmocnienie statusu jednostki pomocniczej jaką jest sołectwo. Poniżej (pod tekstem) znajduje się link do pobrania projektu, z którym można się zapoznać.  

 

 

Potrzeba i cel wydania ustawy

Celem projektowanej regulacji jest nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 , z późn. zm.), zwanej dalej „u.s.g.” w kierunku doprecyzowania i wzmocnienia statusu jednostki pomocniczej. Wynika to z potrzeby zwiększenia partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu gminnego na poziomie jednostek pomocniczych. Partycypacja obywatelska wymaga aby jednostki te były wyposażone w realne możliwości i narzędzia, które pozwalają wykorzystywać potencjał oddolnej aktywności społecznej dla rozwoju wspólnot lokalnych i kształtowania warunków życia w otoczeniu miejsca zamieszkania. Jest to w szczególności ważne na obszarach wiejskich ze względu na bardzo duże zróżnicowanie sołectw pod względem wyposażenia sołectw w infrastrukturę, usługi i inne elementy warunkujące jakość życia.

Należy zauważyć, że podział pomocniczy, będący uzupełnieniem zasadniczego podziału terytorialnego państwa, co do zasady stanowi przejaw demokratyzacji życia społecznego, gdyż pozwala na najbardziej bezpośrednią i wnikliwą identyfikację i skuteczną realizację potrzeb mieszkańców danego obszaru. Zatem winien on odgrywać istotną rolę w skutecznej realizacji zadań publicznych na szczeblu gminy i służyć i urzeczywistnieniu zasady subsydiarności w funkcjonowaniu gminy.Jurydyzacja idei pomocniczości ma wymiar międzynarodowy i powinna być uwzględniana we wszystkich nowoczesnych ustawodawstwach. Jej definicja została zawarta w art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, który stanowi, że: „Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje innemu organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności.”. Zatem subsydiarność jest zasadą podziału władzy, od dołu do góry, zgodnie z którą nigdy nie należy powierzać jednostce większej tego, co może zrobić, równie wydajnie, jednostka mniejsza. Istotą zasady subsydiarności jest, więc dążenie do jak najbardziej racjonalnego podziału władzy pomiędzy poszczególne szczeble jej struktury, opartego na kryterium efektywności. Proponowana nowelizacja u.s.g. spełnia te oczekiwania. Konsekwencją proponowanych zmian w u.s.g. są zmiany w: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe5, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie6, ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim7. Wzmocnienie i większa elastyczność funduszu sołeckiego są jednym z głównych celów nowelizacji, bowiem jest to jedyny dotąd osadzonego w systemie samorządowym mechanizmu partycypacji społecznej w jednostkach pomocniczych gminy o charakterze finansowym, tworzący zrąb możliwości podejmowania przez społeczność lokalną oddolnych działań rozwojowychWprowadzenie w życie projektowanych zmian doprowadzi także do uporządkowania stanu prawnego w kierunku większej paralelności pomiędzy statusem prawnym jednostek pomocniczych w obrębie miast, a jednostek pomocniczych na terenach wiejskich (sołectw) oraz umocnienia ich pozycję w systemie samorządu terytorialnego. 

 

Projekt ustawy: USG 


Wygenerowano w sekund: 0.93
28,148,658 unikalne wizyty