Suchacz.Eu - portal Stowarzyszenia Suchacz TAKA Wieś


Nawigacja

Random Photo

Galerie zdjęć:

name

Content


Przetłumacz stronę


PayPal

Zegar

Pogoda

name

Content

Kalendarz

<< Czerwiec 2020 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Reklama

Jeśli nie życzysz sobie aby jakiekolwiek dane w postaci obrazu lub tekstu były kojarzone z Twoją osobą możesz wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej (msj@post.pl) lub telefonicznie (601 912910) o ich skasowanie. Zlecenie takie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

Konkurs

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„RODZINNA WIGILIA BEZ ALKOHOLU - WIGILIĄ PEŁNĄ RADOŚCI”

 

 

 

 

  1. 1.     ORGANIZATOR

Sołtys sołectwa Suchacz i Rada Sołecka

 

2. CELE KONKURSU

- Propagowanie idei spędzania Wigilii  Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym bez użycia alkoholu

- Kształtowanie odpowiednich postaw prorodzinnych i prospołecznych

- Wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich  i rodzinnych

- Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci

 

3. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

  Praca powinna odzwierciedlać rodzinną atmosferę tego niezwykłego wieczoru, przeżywanego bez  użycia alkoholu.

 

4. TECHNIKA WYKONANIA PRAC

a) praca plastyczna: rysunek, akwarela, malowanka, wyklejanka, techniki mieszane,

 w formacie  nie przekraczającym A-4, koniecznie z uwzględnieniem motywu

Wigilii Bożego Narodzenia  

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest adresowany do dzieci w kategoriach wiekowych:

a) dzieci z  przedszkola

b) dzieci z klas I- III szkoły podstawowej

c) dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

2. Każdy z autorów może przekazać  tylko jedną  pracę  z wybranej kategorii.

3. Prace zgłaszane do konkursu powinny być wykonane samodzielnie.

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora (imię  i nazwisko, klasa, oraz numer telefonu).

5. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane.

6. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy ogłoszeniu wyników. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). W przypadku małoletniego klauzulę tę podpisuje w jego imieniu opiekun prawny z tyłu pracy.

 

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

 Do  8 grudnia 2019 r.  – Pani Marlena Szulc Świetlica Wiejska w Suchaczu, ul. Królowej Marii 18.

 

 

 

7. OCENA PRAC

 1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora  komisja konkursowa .

 

 2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

- Kategoria I (dzieci przedszkolne )

- Kategoria II (uczniowie klasy I – III)

- Kategoria III (uczniowie klasy IV – VIII)

 

3. Komisja oceniać będzie:

- wartości artystyczne,

- zgodność z tematyką,

- oryginalność, estetykę pracy

 

 

 8. NAGRODY

1. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.

 

 

9. UWAGI KOŃCOWE

1. Prace przechodzą na własność organizatora i  nie będą zwracane.

2. Prace niezgodne z regulaminem i tematem konkursu nie będą oceniane.

3. Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej suchacz.eu oraz profilu społecznościowym fb

6. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 r o godz. 14:00 podczas Wigilii Wiejskiej.

Wygenerowano w sekund: 0.20
29,523,845 unikalne wizyty